Dokumenty

Dla klienta działającego w branży wodno-kanalizacyjnej odpowiednia dokumentacja jest niezbędna. Dlatego też udostępnione zostały najistotniejsze z potrzebnych dokumentów- Atesty Higieniczne dla armatury przeznaczonej do montażu w instalacjach służących do przesyłu wody pitnej. W dziale tym dostępne są także inne dokumenty, potrzebne przy dopuszczaniu produktów do dostaw dla niektórych inwestycji (np. certyfikaty ISO nadane producentowi).